วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30 น.   การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา (รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 10 มกราคม 2562)  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา  นายสมรักษ์ ถวาย
09.30 น.   การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา (รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 10 มกราคม 2562)  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา  นายสันติภัทร โคจีจุล